Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Chuẩn bị an vị tổ 安位祖

Chuẩn bị an vị tổ 安位祖

Lục Nhâm Tiên Sư Ở Đây Nguyện Lớn Thành Linh
Lục Nhâm Tiên Sư Tại Thử Đại Nguyện Thành Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét