Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Tổng hợp chú

Trừ Tà chú :
Thiên linh linh , địa linh linh , phụng thỉnh ngũ phương ngũ hổ tiền hậu ngũ tướng đại chân quân . Ứng hiện tùy hình lai trợ ngã , sỡ ngã phụng lệnh đáo thần ngôn , sắc ứng trãm tà thu diệt tẩu , kim quang ẩn hiện sát thần binh .Ngô phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh sắc !!!!


Chiêu tài chú :

thiên địa nhật nguyệt trú dạ thanh , bái thỉnh huyền đàn nguyên soái đại chân quân , cảm ứng tam châu thùy hộ hựu , chiêu tài tiến bảo đắc khương ninh , vạn tài lai đáo đáo thần gia , kim ngân trú dạ tốc thời lai . ngô phụng triệu huyền đàn chân quân cấp cấp như luật lệnh !


Hòa Hợp chú :

Bái thỉnh nhị tiên hòa hợp hiển thần linh , phu thê tâm ý hòa thiên phước , nữ thần hợp , nam thần hợp , bách dạ hê sàn đồng dạ ái , khẩu ngôn phu thê hòa hợp ý , tâm ý hòa hợp , tức nhĩ ngôn hòa hợp , ngô phụng bàn thị lão sư cấp cấp như luật lệnh !!!

Gọi hồn chú :

Sắc thỉnh âm linh lai pháp đàn , tam hồn thất phách hồi khứ lai , vân đầu bích lạc lai thọ hưởng , hồi hoàn hướng thượng bảo đàn trung  . Âm giả tự nhiên lai , âm giả tự nhiên lai !!!
( hát - đọc giọng trệ kệ )

Tầm thân chú : ( chú tìm người )


thiên thuận địa hạ trợ pháp thời thời linh , ngũ thời ngũ khí ứng thời di , đắc khí khứ lai lưu quan bảo , trợ thủ vân hề tắc xan di , trắc bảo , trắc bảo hộ ....  hồi đầu hướng ngoại hồi gia trung . bồ đề lão tổ luật lệnh nhiếp !!!

1 nhận xét: