Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

Giáo Huấn Chúng Đệ Tử ( trích lược )

Xin trích vài hàng của tổ thầy giáo huấn mà răng đe đệ tử :
- CÁI MIỆNG NÓI THÌ NHIỀU NHƯNG MÀ CHẲNG CÓ ĐC TÍCH GÌ ĐÂU .... PHẢI LO MÀ NGHĨ ĐI ... CHẲNG PHẢI Ở ĐÓ MÀ NÓI THIÊN NÓI ĐỊA...LÀ GIỎI
-
TÂM TỰ CÓ PHẬT-NGOÀI TÂM KHÔNG CÓ PHẬT-TỰ PHẬT MỚI CHƠN THẬT.....Chùa cao cảnh đẹp phật to đó chỉ là thế gian phật,ta phải quan xác cái BỔN LAI DIỆN MỤC.sẻ thấy được phật tâm,đó mới là chơn phật
- Đạo là đường lối đưa ra phương hướng dẩn dắt đưa con người vào chổ thánh thiện.Nên người tu học phải có công năng tu tập và kiên trì chịu đựng mọi gian nan thử thách,sách có câu vàng thử lửa gian nang thử sức. cũng có khi còn phãi bị thử thách,kiếp nạn để xem mình có vượt qua được không[Nên trong kinh huỳnh đình có câu CỬU CỬU BÁT THẬP NHẤT BẤT DI CHI] là thế.TÂM của ta thường biến chuyển theo hình tướng bên ngoài nếu ta không thường quang xát,để nó rong ruổi theo ngoại cảnh thì ta phải khổ vậy nên ta phải thường chăn giử nó như gửi một con trâu, chỉ lơi là một chúc là nó ăn lúa ngoài


-0o0-o0o-0o0-o0o-0o0-o0o-0o0-o0o-0o0-o0o-0o0-o0o-0o0-o0o-0o0-o0o-0o0-o0o

1 nhận xét: