Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Luyện phép thiên thông

Thiên thông pháp ... là bí pháp của mao sơn tông ...
tổng thể trên các pháp ... muốn luyện đc pháp này ... người đó phải đc thọ trì ấn pháp mao sơn bằng tâm của sư phụ truyền đạt rồi mời đc luyện ... ngày đầu tiên thì ngồi trước hình hoặc tượng tế công mà tịnh nhập tâm tĩnh lặng  luyện như vậy sau 7 ngày thì đổi ... đối trước tượng - hình trương thiên sư mà trì chú hoạ bùa ... sau 49 ngày khổ luyện tức có thành tựu thiên thông địa xuất ....

Sau khi tịnh luyện nhập khí tế thế tiên thiên vào cơ thể ... Thì bắt đầu dùng tổng thể trì pháp chuyển khí ...Khi chuyển khí thì nhẩm đọc chú này :
-án thiên linh án địa linh tổng thể tiên trì vạn quả can , tông thông thế thế cứu độ dân,cửu thiên hợp chưởng hoà vạn lực , thái thượng tiên sư biến thế hoá ức vô biên...cấp cấp như luật lệnh.
(còn tiếp)
Bài này chỉ giới thiệu ... Giáo ngoại biệt truyền ... ko phải người mao sơn cũng ko làm được...xin khuyến cáo trước...

1 nhận xét: