Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

mộ phát -thành mộ không phát...như thế nào...

Theo vài năm nghiên cứu phong thuỷ ...tôi có đi khảo sát và thực hiện 1 vài nghi thức phong thuỷ ... theo " lão bố quán ý thuỷ thư "...thì có 1 phần nói về âm trạch rằng :
- Nếu mộ người mất tự nhiên phát 1 gò mối to...thì trong vòng 10 năm trở lại sẽ làm ăn phát đạt ... và sau đó 10 năm thì phải xem lại duyên số... phong thuỷ bất tác vào....


Bí pháp để giải đi là chỉ có 1 phương pháp duy nhất... nhưng nhớ kỹ rằng...ko đc dùng bùa chú vào việc...
phải dùng tha lực...và chú lực của chư phật...để giúp cho gia đình này ... tôi phải dùng chú tỳ lô và mật chú ... để nhờ oai lực mà thoát qua....Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét