Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

mao sơn giới lệnh phù...

Mao Sơn giới lệnh phù, là lệnh của các linh phù mà các đệ tử của mao sơn tông phải có bên trong mình hay để thờ trên bàn thờ . Vì nếu muốn phù linh thì phải có lệnh phù này làm chủ , nếu không tất cả các loại linh phù tạo ra đều vô dụng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét