Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Trường thọ phù

Bùa Trường thọ...Vẽ 7 lá dán vào 7 cây đèn dầu...hằng ngày trì kinh bái sám...trường thọ sống lâu...
hoặc giả 1 ng nào bệnh mãi chẳng đi...thân thể đau đớn...gia đình muốn tan tiêu nghiệp báo cho họ thì cũng dán bùa này vào 7 cây đèn dầu...rồi đúng 3 thời trì kinh bái sám sẽ sớm xã báo thân mà siêu sanh tịnh độ
Nam Mô Vãn Tây Phương Bồ Tát Ma Ha Tát !!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét