Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Thu Quỷ Vạn Tà linh

Thu Quỷ -tà ... dùng pí pháp mao sơn lập trận bát quái ... thu vào lọ chai ....

sau khi thu vào sẽ đc đặt trên bà tổ 3 ngày cho tổ sư gia trấn áp....


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét