Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

bùa sai dẫn âm binh

muốn dùng âm binh đi đâu đó ?
làm việc gì ?
tới nơi đó cho đúng hẹn ... ko đc trễ nãi !
thì phát bùa này kèm theo ... cho binh gia cầm để quan ải thổ công ... chư linh thần ko cấm cản !
thiên linh linh ... địa linh linh ... pháp thời các quản linh linh ... chiêu dẫn âm binh ngũ quỷ lai ... đáo dự đáo thử pháp thời khai ... ngô phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh

1 nhận xét: