Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

N-C-H nói tôi

http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM Ngô: chao thay
Trương Tử Chấn Quang: khõi chào
Trương Tử Chấn Quang: ngô chí hào
http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM Ngô: mo phat
Trương Tử Chấn Quang: phật nào chứng
http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM Ngô: vang
http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM Ngô: toi biet toi ko co tu a
Trương Tử Chấn Quang: tự biết mình là ai mình đang làm gì là tốt nhất đó là đạo
http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM Ngô: toi  biet toi ko co tu cach lam thay
Trương Tử Chấn Quang: biết là tốt
Trương Tử Chấn Quang: biết dương chí vỹ ko
http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM Ngô: toi dau dam khinh thuong ai
Trương Tử Chấn Quang: Duong Chi Vy Duong chi: dạ con đang xem
Duong Chi Vy Duong chi: thầy có nói j về con ko
Trương Tử Chấn Quang: ko
Duong Chi Vy Duong chi: kệ nó thầy ơi , con ko bận tâm nó đâu
Duong Chi Vy Duong chi đang trả lời...
http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM Ngô: toi dau biet chi vi nao
http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM Ngô: ban than toi con lo chua xong
Trương Tử Chấn Quang: thế à
http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM Ngô: muon noi chuyen dung kodc
http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM Ngô: cho toixinvaophong noi chuyen
Trương Tử Chấn Quang: sao k nói
Không hiển thị tin nhắn gần đây (F3)

http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM Ngô: chào thầy
Trương Tử Chấn Quang: hwa kêu tôi phản sư
Trương Tử Chấn Quang: kêu tôi vẽ ngoằn nghèo
Trương Tử Chấn Quang: ko phải là thầy mà
Trương Tử Chấn Quang: g làm gì phải chào thầy cho mắc công
http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM Ngô: cái đó là quang tịch với cư sĩ dd
http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM Ngô: chứ tôi ko dám
Trương Tử Chấn Quang: thế á
http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM Ngô:
Trương Tử Chấn Quang: rồi ...
Trương Tử Chấn Quang: oan gia nên giải ko nên kết
Trương Tử Chấn Quang: pm tôi có gì ko ạ
http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM Ngô: có chứ
Trương Tử Chấn Quang: nói
http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM Ngô: có người bị vong nhập ở tận long an
Trương Tử Chấn Quang: rồi sao
http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM Ngô: thỉnh mời 2 su thầy đến trục vong
Trương Tử Chấn Quang: tôi ko biết
Trương Tử Chấn Quang: và tôi ko rãnh
Trương Tử Chấn Quang:
Trương Tử Chấn Quang: thông cảm
Trương Tử Chấn Quang: kiếm ng khác dùm
http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM Ngô: vâng
http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM Ngô: tôi biết oan gia chưa giai mà còn kết thêm
http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM Ngô:
Trương Tử Chấn Quang: thế à
Trương Tử Chấn Quang: kết hay ko là do ng đó chứ
Trương Tử Chấn Quang: mắc gì phải nói  tôi
Trương Tử Chấn Quang: tôi ko rãnh tiếp chuyện
Trương Tử Chấn Quang: chào
http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM Ngô đang trả lời...
http://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM Ngô: vâng

......................
..............................
........................................
đây là đoạn chat của tôi và 1 người luôn nói xấu...hwa còn nói tôi phản sư ...đủ chuyện nay còn này nọ :) tôi hiểu con người này là 1 người cần nên cẩn thận
nay thông cáo !!!

1 nhận xét: