Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

bùa yêu


bùa yêu ....
vẽ vào thân cây đa ... làm phép cúng bà tổ cô dòng họ đó...

2 nhận xét: