Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

mao sơn trấn tà bách diệt phù

bùa ngày lạ 1 cái là phải cắt viền ...
nét vẽ phải mạnh ... dùng lực cho đều .... thì bùa mới linh

2 nhận xét: