Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Hội Cúng Ngải

Ngải .....???

Thường Thì mùa mà để đào ngải hay thu hoạch ngải do mình trồng thì vào tầm độ cuối năm cho đến tháng 2 năm sau vì mùa đó ngải đều lụi tàn ....chỉ chừa trơ trọi củ nằm dưới lớp đất khô cằn kia ...!!!

Cho nên muốn dùng ngải thì đào lên và số còn lại sẽ đc trồng trở lại dành cho mùa sau ....

Hôm nay, Chấn Quang cũng đã thu hoạch xog và cúng ngải tế luyện ....

Ngải mà Chấn Quang luyện đây chỉ là các loại ngải tầm thường , dùng trong mọi việc hỗ trợ cần thiết chứ thật chất chấn quang chẳng luyện ngải nhiều ... Và cũng ít chuyên ngải lắm !!!

Xin giới thiệu hình ảnh luyện ngải đầu mùa :

1 nhận xét: