Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

cầu tài phù

ngũ lộ tài thần phù ( mật tông )
chú :  Án , hoa thư lai , một thứ khiết,mật ra hùm, tất dà ra hùm !!!
dán vào khám thần tài..... chiêu tài lợi thị....thương mãi hanh thông....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét