Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

ngũ lộ tài thần khai vận phù ....

Đầu năm... chúng ta hay xuất hành hướng tài ... hay đại loại là như thế...nếu muốn như thế thì dùng kèm 5 lá bùa này đốt 5 hướng .... vào ngày đầu năm mới...tức chiêu gọi tài thần tới hộ giúp....Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét