Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

dọn dẹp bàn thờ đón tết

 Ngày 23 tháng Chạp theo phong tục dân gian là ngày tiễn đưa Táo Quân cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Hôm nay ngày 18 tháng 01 năm 2012 ( nhằm 25/12 Tân Mão), tại đạo tràng Vạn An cũng diễn ra lễ cung tống chư Thiên – lễ tạ công đức Tam Bảo, Hộ Pháp Long Thiên, Già Lam thánh chúng đã gia hộ cho mọi công việc Phật sự của đạo tràng trong suốt một năm qua .
Vào ngày 26 tết đạo tràng sẽ ngưng mọi hoạt động...để dành trọn cho việc bao sái tam bảo... tổ điện và chuẩn bị ....



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét