Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

vãn sanh phù - bùa giúp mau siêu thoát

Bùa này dùng chú của tỳ lô giá na mâu ni . Chuyên dùng cho các loại vong hồn âm hồn oan uổn , khó mà tới đc cửa PHONG ĐÔ THÀNH , đốt bùa này dùng kèm chú vãn sanh 3 biến và chú quán đảnh tỳ lô 3 biến , chú tôn thắng 3 biến tứ vong đó đc dẫn tới cửa phong đô .... Chưa đầy 49 ngày sẽ dc xét xử ..... Bùa này rất là linh diệu , hôm 28/12/2011 chấn quang có về miền tây cúng , và đã dùng bùa này công dụng có thể nói là siêu phàm .... Nay chỉ bày lại cho mọi người thiệt là quý hoá thay ....... Phải ráng mà vận dụng khéo .....

2 nhận xét:

  1. Thất Phật Như Lai phù trong hình bị cắt mất 1 nữa, xin Pháp Sư rộng lòng mà chỉnh dùm nếu được..hoan hỷ thay

    Trả lờiXóa
  2. 3 chữ án dạ hồng bằng THỔ PHỒN NGỮ...cuối chữ hồng đc khoanh vòng ...( nhiều người gọi là thất phật như lai phù ... thật chất ra cũng đúng ... nhưng đúng hơn là thất phật như lai phù có riêng biệt hoàn toàn ... )
    3 chữ án dạ hồng ... đc biết đến như là 2 câu của 2 vị chấp kim cang thần ... của mật giáo ... dùng để đóng mở vũ trụ ... ( theo tạm sở học của tôi là như thế...) 1 vị mở miệng đọc Án ( HAY OM ) 1 vị đọc DẠ HỒNG ( AH HUM ) 2 vị này nếu chúng ta đi chùa thì thường sẽ thấy 2 vị thường đc đặt trc cửa chùa ...

    Trả lờiXóa